Välkommen till Skapligans hemsida! | Welcome to Skapligans Home Page!

 

10649730_366695170153536_2865601455692508295_n

Ingrid, Carolina och Elin utgör Skapligan.  Vi jobbar med hantverk som metod för att förena människor och skapa möten.

Skapligans mål är att genom hantverk skapa gemenskap mellan åldersgrupper, samhällsgrupper och kulturella grupper. Genom att skapa tillsammans med händerna möjliggörs ett utbyte av kunskaper om slöjd, hållbarhet, demokrati och historia.
Handens skapande FTW!


 

20150301_130914

20150227_152827Skapligan consists of Ingrid Carolina and Elin. We work with crafts as a method to unite people.

Skapligan’s goal is to create togetherness between age groups, social groups and cultural groups, through crafts. By creating with our hands, an exchange of knowledge about crafts, sustainability, democracy and history is made possible . Hand creation FTW!

12568877_210691059283846_602849440_n